Spring naar inhoud

Duurzaamheid

Bewust omgaan met mens, milieu en natuur: dáár geloven wij in. Bij Koopmans is duurzaamheid geen doel op zich, maar een manier om keuzes te maken en inhoud te geven aan onze processen en productontwikkeling, gebaseerd op duurzame grondstoffen en een duurzame keten. Onze producten zijn vrij van e-nummers en clean label. Van zaaien tot oogsten, van malen tot bakken: met kennis, vakmanschap en gedrevenheid streven we naar producten met zoveel mogelijk kracht uit de natuur. Puur en vanuit de oorsprong!

Duurzaam ontwikkelen met NATUURKRACHT

9b247007-fb6c-5cbc-8bc2-93abd1266f8cAl onze ontwikkelingen en innovaties wegen we af tegen de ontwikkelpijlers van ons duurzaamheidsprogramma ´Natuurkracht`. Zo sturen wij in onze strategische keuzes en dragen bij aan een gezonde toekomst van de gehele keten.  

Ons KIEM Innovatiecentrum is het technologische hart van Royal Koopmans en de drijvende kracht achter onderzoek, productinnovaties en toepassingskennis. Gebaseerd op de Natuurkracht duurzaamheidspijlers ontwikkelen de KIEM technologen doorlopend op graan gebaseerde oplossingen met en voor onze klanten.

De ontwikkelpijlers zijn:

100% natuurlijk  / Clean label
Pure en natuurlijke oplossingen, zonder onnatuurlijke toevoegen of E-nummers

Gezondheid            
Minder vet, zout, olie of suiker, meer vezels en eiwitten als gezondere oplossingen

Transparant            
Helder over de herkomst van ons graan

Biologisch                
We ontwikkelen doorlopend een breder biologisch assortiment

Nederlands graan  
Waar mogelijk gaan we voor graan van Nederlandse akkers

Lees meer over KIEM >


Een duurzame voedselketen

Koopmans is al vele jaren partner van stichting Veldleeuwerik. Stichting Veldleeuwerik heeft als doel “het stimuleren van duurzame voedselketens door het faciliteren van een geborgde duurzaamheidssystematiek”.

In 2002 is op initiatief van Heineken een project gestart met tien akkerbouwers uit Flevoland om samen uit te zoeken hoe je op termijn gelijke of zelfs betere opbrengsten kunt halen met zo weinig mogelijk input; zonder het milieu verder te schaden en bij voorkeur tegen lagere kosten. Na drie jaar werd duidelijk dat er heel veel mogelijk is met een duurzame bedrijfsvoering. Stichting Veldleeuwerik is kwartiermaker van het recent gelanceerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Duurzame akkerbouw
Om in een breder verband en op grotere schaal de zoektocht naar duurzame akkerbouw voort te zetten, is in 2006 Stichting Veldleeuwerik opgericht. Vijftig telers uit Flevoland en een aantal partners hebben zich ingezet om verder te bouwen aan deze stichting. Koopmans heeft hier sinds 2012 als partner ook stevig de schouders onder gezet. De eerste 600 ton duurzaam geteelde “Veldleeuweriktarwe” kwam van de akker van maatschap Jensma uit de Westhoek en werd destijds ingezet voor het streekconcept “Fryske Bôle”.

Belangrijke ambitie
Later sloeg Koopmans de handen ineen met Agrifirm, ook een partner van Veldleeuwerik. De tonnages zijn jaar op jaar toegenomen. Sinds dit jaar heeft Koopmans ook de samenwerking met de Zeeuwse coöperatie CZAV uitgebreid met betrekking tot duurzaamheid. CZAV is een jarenlange vaste leverancier van inlandse tarwe via het gezamenlijke verkoopkantoor van CZAV en Agrifirm; genaamd Cebeco.
Inmiddels neemt Koopmans dit oogstjaar ruim 13.000 ton duurzaam geteelde Nederlandse ‘Veldleeuwerik’ baktarwe op in haar melanges. Het totale volume inlandse tarwe groeit hard richting de 80.000 MT. Hiermee laat Koopmans zien dat het lokale sourcing serieus neemt. Verdere verduurzaming van alle ingekochte tarwe is en blijft een belangrijke ambitie Een bedrijf met zo’n rijke historie moet immers ook zorgvuldig omgaan met haar toekomst.

Lees meer over Stichting Veldleeuwerik


Rechts Dirk Lodewijk, CEO Royal Koopmans

Dirk Lodewijk benoemd tot bestuurslid van Stichting Veldleeuwerik 

Als CEO bij Royal Koopmans is Dirk Lodewijk eindverantwoordelijk voor de verduurzaming van de organisatie. Oftewel, dagelijks denken en doen om er over 100 jaar nog te kunnen zijn. Reden voor Koopmans om een aantal jaar geleden in te stappen bij Veldleeuwerik als ketenpartner. Duurzame teelt en productie is in de visie van Koopmans een ‘license-to-operate’. Duurzaam verbouwde tarwe hoort bij het streven van Koopmans om meer en meer pure ingrediënten te vermarkten onder het duurzaamheidslabel Natuurkracht. Sinds eind 2018 is Dirk Lodewijk toegetreden tot het bestuur van stichting Veldleeuwerik.

Lodewijk: “Tijdens mijn loopbaan bij FrieslandCampina en mijn studie in Wageningen heb ik me veel bezig gehouden met ketensamenwerking en daarbij ook in de praktijk ervaren hoe moeilijk dit tot stand komt. Veldleeuwerik biedt een prachtig platform om deze aspecten te verenigen: verduurzaming en transparantie over samenwerking in de agro-food keten. Een aspect dat bij een groeiende groep consumenten steeds meer de aandacht vraagt.”