Spring naar inhoud

De geschiedenis van Koopmans

De geschiedenis van Royal Koopmans gaat over de geschiedenis van een ondernemende familie en een bijzonder familiebedrijf. Een bedrijf dat zich ontwikkelde van een molen, door paardenkracht voortbewogen, via een bedrijf met een stoommachine, tot een modern (internationaal) bedrijf dat vele landen voorziet van bloem, meel, foodcoatings en ingredients-oplossingen.

 • 1846 - 1876

  Een rosmolen in Holwerd

  Uilke Klazes Koopmans, bakkersgezel bij zijn vader, neemt een gedurfd besluit: hij wil op eigen benen gaan staan. Binnenkort trouwt hij met zijn Trijntje Jans Bierma. Hij leent 1550 gulden van zijn familie en koopt een rosmolen in de dorpskern van Holwerd, in de kop van Friesland. Hij maalt, met behulp van de gelijkmatig lopende paarden, boekweit: een voedzame grondstof voor brood en pap. De paarden worden in 1867 vervangen door stoomkracht en door de stijgende productie start de import van graan vanuit Amerika en de Baltische staten. Hij besluit op zoek te gaan naar een centraler gelegen plek. Als Jan Koopmans, de zoon van Uilke Klazes, veertien wordt, begint hij ook met werken bij het bedrijf van zijn vader.

 • 1876 - 1900

  De stoommeelfabriek in Leeuwarden

  In deze periode verhuist het bedrijf naar Leeuwarden, op het Noordvliet, en vinden de eerste technische aanpassingen plaats. Uilke noemt zijn fabriek 'Stoommeelfabriek Friso'. Jan Koopmans neemt in 1881 het bedrijf van zijn vader over en krijgt al vrij snel te maken met een terugval van de markt. Hij besluit risico’s te spreiden door naast boekweit, rogge- en tarwebloem ook veevoer op de markt te brengen, waarvoor hij gerst en maïs verwerkt. Ook brengt hij de productiekosten omlaag en vergroot het afzetgebied. 

 • 1900 - 1920

  Groei in crisistijd

  In deze fase staat de uitbouw en verbouw in Leeuwarden centraal. Jan koopt meerdere panden aan het Vliet op, om de graanopslag uit te breiden. Uitbreiding van de productie vraagt niet alleen om ingrijpende verbouwingen, maar ook om de inzet van Jan’s drie zonen Uco, Daan en Jo. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en zorgt voor vertraging in de plannen. Maar er zijn ook kansen en Jan en zijn zonen zien mogelijkheden om verder te groeien.

 • 1920 - 1940

  Nieuwe producten voor consumenten

  In 1920 wordt Stoommeelfabriek Friso omgezet in een Naamloze Vennootschap en nemen de drie broers het bedrijf van hun vader over. Deze nieuwe lichting zorgt ook voor een nieuwe, frisse wind door het bedrijf. De broers verzinnen nieuwe richtingen voor N.V. Koopmans’ Meelfabrieken, waaronder nieuwe producten voor de consumenten. Zo worden de Koopmans bakproducten ontwikkeld met bijbehorende eerste reclameacties. 

 • 1940 - 1970

  Marketing

  De Tweede Wereldoorlog zet uitbreidingsplannen gedeeltelijk stop, maar geeft ruimte om nieuwe producten te ontwikkelen. Na de bevrijding in 1945 investeert het bedrijf flink in overnames van andere bedrijven, evenals in nieuwbouw en verbouw. Ook wordt productonderzoek steeds belangrijker en investeert Koopmans in marketing: in vrijwel ieder huishouden zijn de producten én receptenboekjes van Koopmans te vinden.

 • 1970 - 1996

  Volop in ontwikkeling

  In 1976 geeft Hare Majesteit Koningin Juliana Koopmans het predicaat ‘Koninklijk’. Deze periode staat bol van de omwentelingen. Koopmans Meelfabrieken rondt de veevoederactiviteiten af en investeert in meel- en bloemproductie én in de productie van consumentenproducten.
  Dankzij Koopmans wordt het bakken voor consumenten een stuk sneller én eenvoudiger. Bakkers ontdekken dat ze door de constante kwaliteit van het meel en innovaties van Koopmans kwalitatief betere producten gaan maken. De leiding van verkoop en marketing van de afdeling Meel ligt in 1995 in handen van Daan Koopmans II, vernoemd naar zijn opa.

 • 2000

  Verkoop Koopmans consumentenproducten

  In het jaar 2000 verkoopt Koopmans het bedrijfsonderdeel Consumentenproducten aan Dr. Oetker en richt zich weer op business-to-business, net als bij de start van het bedrijf. 

 • 2016

  Koopmans Foodcoatings

  In 1993 kocht Koopmans LaCo Crumbs aan, om zich naast het onderdeel Koopmans Meel te richten op andere foodverwerkende bedrijven. Het bedrijfsonderdeel maakt foodcoatings; paneermeel en batters. In 2016 gaat dit bedrijfsonderdeel verder onder de naam Koopmans Foodcoatings. In datzelfde jaar wordt KIEM opgericht, het Innovatiecentrum van Koopmans.

 • 2017

  Start Koopmans Ingredients

  We weten dat er nóg meer potentie in de graankorrel zit. Zodoende ontwikkelt Koopmans Ingredients sinds 2017 op basis van graan verschillende natuurlijke oplossingen om te binden, te verdikken én om voedingsmiddelen te verrijken met bijvoorbeeld vezels. 

 • 2019

  Royal Koopmans

  Met een nieuwe internationale naam luidt Royal Koopmans, Pioneers in grain since 1846, een nieuwe periode in. Vanaf dag één werkt Koopmans niet alleen aan de kwalitatief beste producten, maar staat innoveren en ontwikkelen ook centraal. We werken over de hele wereld samen met onze partners en klanten aan clean label oplossingen, zodat zij consumenten blijven verrassen met vernieuwende producten.