Spring naar inhoud

Strategie

Ons belangrijkste strategische doel: puur vanuit de oorsprong duurzame waarde uit graan halen. Dat doen wij al sinds 1846. Dit doel bereiken we in de eerste plaats door te blijven wie we zijn: een familiebedrijf met lange termijnaanpak voor food verwerkende bedrijven in ambacht en industrie. En we blijven innoveren.

Onze visie

We leven in een tijd van veranderende eetgewoontes en nieuwe eisen op het gebied van voedselveiligheid en transparantie. Wij geloven dat graan een van de beste bronnen is van waardevolle voedingsstoffen. In de kleine graankorrel valt een wereld te ontdekken. Gebaseerd op 175 jaar kennis en vakmanschap, gebruikt ons familiebedrijf de meest recente inzichten en technologieën om voortdurend nieuwe en duurzame voedingsmiddelenoplossingen te ontwikkelen. Altijd gebaseerd op graan.  Zo dragen wij sinds 1846 bij aan goede en gezonde voeding.

Onze missie

Wij ontwikkelen en leveren innovatieve, op graan gebaseerde, oplossingen voor voedingsmiddelen. Hiermee sluiten we aan op de steeds veranderende vraag van de consument naar smaakvolle, gezonde en duurzame voeding.

Onze kernwaarden

6e105fea-e450-580c-969c-f63065961b3fOnze kernwaarden zeggen wie we zijn; als collega's onderling en in de samenwerking met onze klanten. We hebben deze samengevat in het Royal Koopmans Waardenhuis.


Strategische kernpunten

  • Als onderscheidend familiebedrijf focussen op de lange termijn met food verwerkende bedrijven in ambacht en industrie;
  • Door interne focus en externe samenwerking duurzame waarde uit graan realiseren;
  • Met ketenpartners investeren in producten en recepturen;
  • Zowel intern als extern stimuleren van verandering en verbetering;
  • De waarde van herkomst en duurzaamheid verankeren in ketensamenwerking

Wie zijn onze klanten?

Wij zijn er voor producenten van voedingsmiddelen over de hele wereld, die op zoek zijn naar natuurlijke en pure ingrediënten om voedingsmiddelen te maken of te verrijken. Royal Koopmans levert hen de beste innovatieve op graan gebaseerde oplossingen om voedsel gezonder, smaakvoller en zo natuurlijk mogelijk te maken. 


Ons technologische hart

Ons KIEM Innovatiecentrum is het technologische hart van Royal Koopmans en de drijvende kracht achter onderzoek, productinnovaties en toepassingskennis.