Spring naar inhoud

100% Volkoren

100% volkoren kenmerk

Volkorenmeel is meel waarin alle bestanddelen van de graankorrel in hun natuurlijke verhouding zijn verwerkt.

Wettelijk is vastgesteld dat al het meel dat aanwezig is in een volkorenbrood moet bestaan uit volkorenmeel van de betreffende graansoort. Het 100% Volkoren kenmerk is bedoeld om volkorenbrood, zoals genoemd in het Warenwetbesluit Meel en brood, te waarmerken. Zo kunnen klanten volkorenbrood beter herkennen. Tevens wordt volkorenbrood hiermee onderscheiden van andere producten, waarin niet uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt.

Al onze volkoren producten hebben het 100% Volkoren kenmerk. Dit kenmerk is in 2013 al toegekend door het NBC. Wij gebruiken verschillende tarwerassen voor de volkorenproducten.

Het 100% volkoren kenmerk is te gebruiken voor bakkers die de 100% volkoren producten van Koopmans Meel gebruiken. Dit kenmerk laat aan de consument zien dat het betreffende brood daadwerkelijk is gemaakt met 100% volkorenmeel.
Het kenmerk is via de website van het NBC te downloaden in jpg of ai bestand.

klik hier voor meer informatie over het 100% Volkoren kenmerk


Certificaat 100% volkoren

Jaarlijkse inspectie 100% volkoren

Ieder jaar wordt er opnieuw inspectie uitgevoerd om te controleren of een leverancier voldoet aan de richtlijnen van het Certificatieprotocol SVVW ‘100% volkoren’